De uiterlijke handelingen

 

Uiterlijke handelingen zijn handelingen die de mens nodig heeft om dichter bij zijn bewust zijn te komen. Immers iets wat niet tastbaar is  hoeft in principe niet tastbaar gemaakt te worden om begrepen te worden. Voorbeelden uit de Winti cultuur er zijn verschillende manieren om een luku te doen. En luku is een manier van een helder ziende, voelende of horende om een persoon die met levens vragen zit een heldere kijk op zijn of haar leven te geven. Vaak zie je dat er allerlei handelingen gepleegd worden alvorens men met de luku begint. Al deze handelingen zijn uiterlijke handelingen. Ook het gebruik van attributen zijn uiterlijk handelingen om zaken makkelijker te maken voor ons mensen. Men moet zich dan ook niet schamen of het zich zelf moeilijk maken als men gebruik wilt maken van uiterlijke handelingen. Let wel het moeten bij uiterlijke handelingen blijven het moet niet zo zijn dat men "goden" gaat koppelen aan uiterlijke handelingen in deze bedoel ik attributen.

 

Waarom uiterlijke handelingen? Soms is het makkelijk om te zien wat je doet. Waarom is mediteren of bidden voor vele van ons zo moeilijk? Omdat je dan vaak zit en je spreekt tot het diepste innerlijk van je zelf het goddelijk in je lichaam het deel wat je van onze schepper ontvangen. Uiterlijke handelingen zijn vaak niet van toepassing bij het bidden want vaak zit, sta of lig je wanneer je aan het bidden bent. Met bidden en mediteren train je, je zelf bewust om weer een met je zelf te worden. Je bent bewust bezig je zelf een spiegel voor te houden.

 

Uiterlijke handelingen zijn ook een sfeer creëren om in de juiste rust houding te komen. De het branden van wierook, het reinigen van het lichaam met heerlijk ruikende kruiden, het gebruik van oliën of parfums. Wanneer je wil gaan bidden of mediteren wilt een ieder dit graag op zijn eigen manier doen dan wel een manier die het meest gemakkelijk voor jou is. Voor de meeste houd dit in een rustige, schone en frisse ruikende omgeving. Dit is de reden waarom we in dit geval uiterlijke handelingen plegen. Vindt je dit persoonlijk niet toepasselijk dan moet je, je ook niet verplicht voelen om dit te doen. Niks moet alles mag in die zin waar jij je het gemakkelijk bij voelt zonder dat een ander hierbij gestort wordt door jouw handelen of doen.

 

Waarom dromen we over:

 

  • Die slang die ons lastig valt
  • Die indiaan die pijlen op ons afschiet
  • Die donkere man die je tot seksuele handelingen probeert over te halen
  • Die vogel die ons mee neemt naar het lucht ruim

 

En zo zijn er tal van voorbeelden die we kennen.

 

Vaak komt dit door dat we willen en wetens bezig zijn ons leven naar de knoppen te helpen. Ver voor dit allemaal staat te gebeuren heeft men in de kosmos al lang gezien dat dit staat te gebeuren. En dit is nu zo mooi van onze voorouders ze konden aan de stand van de sterren en andere kosmische gebeurtenissen veel voorspellen. Daar onze begeleiders die we Winti noemen er zijn om ons te helpen en te beschermen krijgen we boodschappen. Maar iemand die nog nooit onderzoek naar zich gedaan heeft wat is dit nu weer......? Waarom droom ik dit en wat betekend het. Je laat het naast je neer liggen en doet er verder niks mee. Het gevolg er komt weer een droom nu misschien exact hetzelfde maar misschien iets heftiger. Je wordt er rusteloos van want je denkt he er klopt iets niet waarom droom ik dit nu weer maar wederom denk je het zal wel en doet er niks mee. Maanden gaan voorbij en nu komt het er ontstaat onenigheid op je werk niks wat je doet is goed. Terwijl je weet het kan toch iet zo zijn dat ik het altijd maar bij het verkeerde eind heb. Dezelfde dag droom je weer dezelfde droom maar nu zie je zelf bijvoorbeeld op een trap lopen naar beneden want er is brand uit gebroken op zolder en je zult op een lager niveau moeten verblijven om niet in gevaar te komen. Op dit lagere niveau kom je een man tegen die aan je vraagt waarom je weer terug bent gekomen, je was immers verhuist en deed het daar niet verkeerd. Je geeft antwoord en zegt ik moest mijn huis verlaten want deze is verbrand. De man antwoordt maar ik heb een tijdje terug een vogel naar jouw toe gestuurd om je het een en ander duidelijk te maken, waarom heb je niet naar de vogel geluisterd. Op dat moment schrik je wakker en denk he, hoe kan hij weten dat ik eerder met een vogel gedroomd heb en wie is hij en hoe kan hij alles weten.

 

Voor vele van ons is dit nog steeds geen reden om op diepgaand onderzoek te gaan, we hebben dit immers vaak ook niet van huis uit mee gekregen en de gevolgen kunnen best heel vervelend zijn. De man die je op dat lagere niveau tegenkomt is de bewaarder van dat niveau en weet net als alle andere bewaarders van alle andere niveaus alles van jouw meestal al ver voordat jij het weet. De bewaarders van de verschillende niveaus hebben regelmatig overleg over wat er allemaal te gebeuren staat en veranderen moet. Zodra ze tot overeenstemming zijn gekomen wordt er een boodschapper opgeroepen en deze moet de boodschap kost wat kost aan jou overbrengen helaas door dat wij vaak niet willen luisteren of inzien dat we moeten handelen, wordt er  in uiterste gevallen gekozen voor nog zware methoden om een persoon te overtuigen dat hij of zij een probleem heeft dit kan geestelijk of lichamelijk zijn.

 

Nu wij nakomelingen zijn van Afrikaanse voorouders en vermengt zijn met Indiaanse, Hindoestaanse, Chinese, Javaanse en Europese bevolkingsgroepen wilt het geheel soms nogal verwarrend overkomen. Want wie is wie en wat is wat. Voor op staat dat de Winti (afkomstig van het woord Kentu = geloofsleer van het wezen)  een Afrikaanse religie is. Alle vormen die we in onze dromen terug zien zullen dan ook gestoeld zijn op dat waar we uit voortgekomen zijn. De toekomst zal moeten uitwijzen of hier een bepaalde verandering in zal plaats vinden vanwege de vele Surinaamse mixen die er tegenwoordig zijn ontstaan. Maar voorop moeten we onze kinderen blijven voeden met hetgeen waar ze uit voort zijn gekomen. Een duidelijke keuze zal hier in gemaakt moeten worden om eventuele verstoringen die later kunnen optreden te voorkomen. Dus voedt je, je gezin op met Winti dan is het Winti. Kies je voor een andere vorm volg dan die andere vorm, maar ga niet vermengen want dit brengt alleen maar verwarring omdat de éne stroming de andere stroming kan tegenspreken.

 

Maar goed het moge duidelijk zijn dat een ieder andere droom symbolen ziet in zijn droom daarom zijn we verschillende mensen. Doch betekenen de symbolen vaak hetzelfde dit is natuurlijk wel  afhankelijk van in welke combinatie we de symbolen zien. Nu wilt het vaak zo zijn dat men vanuit het oogpunt van onze Surinaamse cultuur en religie dromen aan de hand  van de winti symboliek wilt uitleggen. Maar een persoon die niet weet waarvoor bijvoorbeeld de Ingji in zijn of haar leven staat heeft weinig aan "A Ingji sa e dyodyo ju e aksi wan teri". Om dit te snappen moet hij dus eerst weten hoe en wat. Het is de taak van de geestelijke waarbij de persoon in kwestie hulp is gaan zoeken om dit uit te leggen. Helaas laat dit heel vaak te wensen over waardoor we vaak dingen onder gaan, zonder te begrijpen wat we zijn ondergaan. Maar het mes snijdt aan twee kanten zoals ik al eerder zei niks moet alles mag en eigen onderzoek is een pre in deze.

 

De vraag waarom het bij andere bevolkingsgroepen anders is, of waarom hebben zij hier geen last van is niet relevant, immers jij bent jij en zij zijn zij. Elke bevolkingsgroep heeft zijn manier van geestelijke zaken op te lossen, daar waar wij een voorsprong hebben/hadden worden we keer op keer voorbij gelopen omdat we vertikken om ons te focussen op onze eigen erf goed. Vaak denken we makkelijker er vanaf te komen door ons te gaan verschuilen in een andere stroming maar komt tijd komt raad. Alles wat wij moeten weten zit in ons en onze religie soms hebben we een duwtje nodig in de juiste richting maar zodra we het snappen kan de groei beginnen en is de volgende taak delen zodat een ander mee kan liften op jouw succes. Je kan zelf wel bedenken wat het gevolg hiervan kan zijn. Toch lijkt het dat vele van ons dit nog steeds niet begrijpen. Jammer, triest en zeer teleurstellend. Gelukkig springen er steeds meer organisaties op die ons bewust willen maken van ons ding.

 

Dit topic heet dromen maar zoals je heb kunnen lezen gaat het heel wat verder en misschien heel wat dieper. Waar ik de lezer bewust van wil maken is verantwoordelijkheid te nemen over je eigen bestaan. Je kan in het leven de schuld bij derden neerleggen, maar dan zijn het ook die derden die jou leven bepalen. In het begin zal het traject veel los maken en voor zij die emotioneel zijn misschien kunnen lijden tot huil buien of andere emotionele reacties. Daarom geef ik ook vaak aan dat dit een eenzaam pad is, waarbij het mooi is als je steun krijgt van familie en of vrienden. Maar het moet niet zo zijn dat je op deze steun moet gaan zitten wachten. Net als hoe je dagelijks opstaat om aan het werk te gaan zo ook moet je dagelijks werken om een betere versie van je zelf te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de drie grote Abrahamitische religies

-Christendom

-Islam

-Jodendom

wordt aandacht besteed aan de reiniging van het lichaam voorafgaand aan het gebed. Zo kent de islam de woedoe de rituele wassing voorafgaand aan het bidden en wordt aangenomen dat het maken van een kruisteken met wijwater bij binnenkomst van de Rooms-katholiekekerk afstamt van de joodse manier van ritueel reinigen: het is een symbool van uiterlijke reiniging. Deze is te vinden in de Bijbel, zoals binnen Leviticus' regels voor reiniging en hygiëne. Volgens de joodse Sjemot 40:31-32 wasten Mozes, Aäron en zijn zonen hun handen en hun voeten als zij de tent der samenkomst betraden en als zij tot het altaar naderden, zoals God aan Mozes had geboden. Bovendien zal de priester in de Rooms-katholieke eucharistieviering steeds het "Lavabo inter innocentes"-gebed "ik zal me wassen tussen de onschuldigen" bidden, terwijl hij zich met water de vingers reinigt.

Daarnaast gelden binnen enkele religies specifieke regels met betrekking tot fysieke reiniging. Hierbij kan het zowel het reinigen van het lichaam betreffen, zoals de ghoesl in de islam, als het reinigen of schoon houden van het huis of de ruimte van gebed. Joden reinigen op de dag voor Pesach het hele huis van alle resten gerezen brood en gist "chometz".

De Samaritanen trekken hun schoenen uit bij het betreden van hun synagoge. Ook binnen de islam trekt men de schoenen uit bij het betreden van een gebedsplaats, zoals de moskee, en doorgaans ook bij het betreden van de woning. Men kan overigens ook met de schoenen aan het gebed verrichten [1].

Ook in andere religies vindt dergelijke fysieke reiniging plaats. Binnen de hatha yoga , die afkomstig is van een hindoeïstische filosofie, wordt door de neti de neus van binnen gereinigd