1.1 "Naso a de" en "A sa de so"

Eigelijk sprak men heel vroeger niet over geloven, alles was gebasserd op  "het is zo" en "zo zal het zijn". Vertaald naar het surinaams "Naso a de" en "A sa de so". Alles wat men deed stond vast, en het was alsof de Goden nog met de mensen samen leefden. Als je de oude boeken er op naleest, dan ziet men dat religiën zijn ontstaan door de meningsverschillen van de mensen onderling, maar dat ze allemaal vanuit de zelfde basis zijn begonnen. Wij Winti belijders staan er vaak niet bij stil hoe puur en dicht we bij het oude systeem staan. Want vandaag de dag is het bij ons nog steeds zo dat de "Goden" met ons zijn.

- Ik weet dat er een Oppermachtige is, Naso a de

- Ik weet van het bestaan van mijn Bun Akra, Na so a de

- Ik weet van het bestaan van mij Geestelijk ouders en Begeleiders. Na so a de

"Ik weet", "mi sabi" en te mi ab den fanodu, mi sabi kari den, 

De vraag die je, je dus kan afstellen is, geloven we als we spreken over de "Winti religie" of is het Mi sabi want "na so a de". 

Ik weet het. Tegelijkertijd zeg ik dat als ik weet, ik ook weet wat ik wel moet doen en niet moet doen. Ik weet immers welke “geboden “ mij opgelegd zijn." De kennis om je zelf in balans te houden is reeds in je zelf aanwezig, echter door dat we bij elke misstap die we maken naar buiten wijzen, zoeken we de oplossing ook buiten ons zelf, met als gevolg dat bij vele van ons het hele geestelijk bestel ontregeld is. De Winti Priesters zijn daarom meer tijd kwijt aan problemen oplossen dan aan kennis overdracht. 

Door kennis overdracht leert men hoe men het "goede" in zich zelf kan gebruiken om de levendoelstellingen te behalen, en op die manier een pad vrij te waren voor volgende generaties. Maar natuurlijk ook voor jezelf, door het behalen van die levendoelstellingen bouwen we een dikke laag goede karma op. Dus als men spreek over hemel en over hel dan spreekt men over "plekken" die men zelf creeerd. Wanneer je als mens een gelukkig bestaan hebt, is het als of je in het paradijs bent, maar als het tegen zit is het als of je in de hel bent. Leer dingen te zien zoals ze zijn en niet zoals we denken dat ze zijn. 

Vaak zien we dat er binnen families zoveel onenigheid is. Er wordt hier totaal niet stil gestaan bij de gevolgen die dit met zich mee brengt. Hoewel de doelstellingen die we hebben primair op het individu berusten, heeft hetgeen we doen, direct effect op het collectief waar toe we behoren. Ego, trots en afgunst zijn de grootste boosdoeners. Als we het dan toch over families hebben heeft u er ooit weleens bij stil gestaan wat een erfelijke ziekte is en hoe deze tot stand komt. Waarom bepaalde ziektes geneesbaar zijn en bepaalde nog niet. Durven we nog wel diep na te denken over dingen of laten we alles voor ons bepalen?

Het geloof kan afzwakken door verschillende zaken die we mee maken in ons leven. Moeten we ons nu afvragen,"is het wel zo goed om te geloven"?Vooral als we ons handelen baseren op ons geloven. Ons handelen wordt bepaald door ons geloof en ons geloof wordt vaak bepaald door anderen mensen die claimen dat ze geleerden zijn.

Zoals ik reeds eerder opmerkte binnen ons Winti systeem klopt het "geloven"niet helemaal. Het is weten. "Sabi du na expresie". Waarom je weet en toch doe je dus de gevolgen zijn voor je zelf. We krijgen dromen en ingevingen toch leggen we die te vaak naast ons neer waarom.....? Te laks om grondig onderzoek te doen. In plaats daarvan laten we ons van alles wijs maken terwijl de sleutel in ons zelf zit. 

Wanneer we van weten uitgaan zullen we vaker met enige voorzichtigheid handelen. Als je weet dat als je de "wet" overtreedt, je morgen niet meer opstaat of dat je kinderen allerlei ziektes zullen op lopen dan zul je heel goed nadenken voor je de "wet"overtreed. Het staat vast dat als je niet handeld volgens de kosmische wetten, de gevolgen voor je eigen rekening zijn.

Helaas weet men dit heel vaak niet en zij die het wel weten nemen het risico dat de gevolgen aan hun voorbij zullen gaan. Het gros van de mensen hebben een totaal ander beeld van wat goed en slecht is, en hoe dit kosmisch beredeneerd wordt. Natuurlijk de basis handelingen zoals Gij zult niet....... die staan vast. Toch kan een bepaalde handeling soms juist iets "goeds" terweeg brengen terwijl het gros denkt dat het helemaal niet goed is.

 

Word vervolgt