Belofte maak schuld dus wanneer je beloofd of te ye sweri tamara no go bari baja mi no ben sabi....daarom leer sab yu srefi...zodat tamara yu no sa taki baja mi no ben sabi.....

De boodschap van het bovenstaande is, vaak vergeten we maar al te snel wat we beloven, zweren of zeggen. Niet er bij stilstaande wat dit te weeg kan brengen. Los van het feit wat negatieve woorden of het verbreken van een afspraak ( = verbreken van belofte of zweren) met een ander kan doen, staan we er niet bij stil wat er geestelijk gebeurd. Vandaag de dag zijn we maar al te snel geneigd om te roepen dat derden ons pad dwars bomen. Maar de bewuste geest de bewuste mens weet dat niet mogelijk is. Elke groei of elke afbraak hebben we zelf in ons handen.

Op het moment van spreken of deze nu negatief of positief is spelen emoties een grote rol. Als we spreken over emoties kunnen we het ego en onze trots niet uitsluiten, maar ook ons geweten en onze Ziel kunnen we hier niet uitsluiten. Als het laatste op de juiste manier werkt zullen de uitspraken positief, opbouwend en rechtvaardig zijn, maar als de ego op de voorgrond treed zal er op basis van de emotionele toestand van de ego gesproken worden en vaak wordt er dan met weinig rekening gehouden.

Vanuit onze Ziel zal het geweten ons altijd laten reageren met dien verstande dat je rekenhoud met de gevoelens van een ander en dat het niet juist is om te reageren van uit een emotie die door het ego gestuurd is. Het ego is namelijk niet bereid te geven. Het Ego wilt vooral liefde, waardering, acceptatie, geduld, begrip, medelijden, menselijkheid en genoeg doening krijgen, maar op het moment dat het offer gevraagd wordt om dit te geven geeft het ego niet thuis. Hiermee wil ik niet zeggen dat het ego niet nodig is, het ego moet in balans staan met de Ziel. Het ego moet zich laten sturen door de Ziel want alleen dan kan het Ego doen waar voor het ontwikkeld is.  

Behalve dat het slecht is voor je gezondheid om de ego continu op de voorgrond te laten treden, zijn er ook nog andere zaken zie we niet uit het oog mogen verliezen. Een goed functionerende ego is in balans met de Ziel en zal dus handelen op basis van de ingeving van de Ziel. We staan op dat moment niet open voor negatieve invloeden van buiten af tevens doordat de ego gestuurd wordt, worden er ook geen openingen gecreëerd zodat negativiteit zijn zetel kan nemen. De ego doet waar voor deze bedoel is en dat is het laten sturen door de Ziel maar tegelijkertijd ook het beschermen van de Ziel. Je zou de ego kunnen zien als poortwachter die als deze zijn werk goed uitvoert niks zonder toestemming van de Ziel laat passeren.

De Ego op de voorgrond heeft tot gevolg dat de poort niet meer bewaakt wordt. Het woord dat normaal gestuurd vanuit de emoties van de Ziel, wordt nu gestuurd door emoties vanuit de ego en het ego is een ontvanger en geen gever. De gevoelens die je nu zult ervaren zijn o.a. haat, boosheid, wrok, jaloezie, irritatie, arrogantie, angst, verveeldheid en onzekerheid. Je hoeft geen geleerde te zijn, dat deze gevoelens je niet de juiste uitspraken zullen laten doen, laat staan dat je een verlicht gevoel geven. De gevolgen van de onbewaakte poort komen dus voort uit de manier waarop je primair met jezelf en een ander omgaat. Sa saai na dat ye maai!!!

De gezondheidsklachten die voortvloeien uit dit gedrag kunnen alleen maar gestopt worden door afstand te nemen van hetgeen ons het gevoel van haat, boosheid, wrok, jaloezie, irritatie, arrogantie, angst, verveeldheid en onzekerheid.

Elk mens is in staat tot scheppen. Hoe meer bewust de mens is, hoe meer scheppingskracht of hoe meer de schepping tot uiting kan komen. Dit gezegd te hebben....Een uitspraak is een formule en formule een opdracht het moment van uitspraak is het moment van tot uitvoer brengen van de formule. Als deze positief is zal hetgeen je wilt ook binnen bereik liggen...maar als deze negatief is dito!!! 

 

Wordt Vervolgt