Is er een hierarchie in de Wintie Wereld?

Als men binnen de Wintie Religie spreekt van een hierarchie dan spreekt men over de hierarchie tussen aarde, lucht, water en bos. Hoewel aarde en lucht niet veel voor elkaar onder doen, zal moeder aarde altijd zeggen alles wat in de lucht leeft/is, moet eens naar beneden komen. Dit maakt dat de aarde na de schepper "boven" staat in de hierarchie. 

Waarom het woord "boven" tussen  aanhalingdtekens staat is om het volgende; We spreken van een hierarchie maar inprincipe is er geen sprake van een hierarchie los van het feit dan de Schepper boven alles staat. Het een staat niet los van het andere. In Sranan tongo we taki "a wan anu e wasi a tra anu. De een hand was de andere hand.

In onze religie kennen we onze Schepper die we Anana Kedyaman Kedyapon noemen, de Winties en de Voorouders. Via deze kracht (Anana Kedyaman Kedyapon) krijgt alles een vorm, een bestaan, een doel etc etc. 

De Winties/Konfo's zijn onderverdeeld in 4 verschillende pathens nl. Aarde (= Gorong), Lucht (= loktu), Water (= Watra) en Bos (= Busi).

De Winties die tot de Aarde behoren: Den Grong WintieDen Papa Winti

Er zijn natuurlijk verschillende soorten Gron Winti zoals de Papa Winti die weer onder te verdelen is in Aisa, Loko, Leba Fodu etc, de Grong Ingji. De symbolen die we assioseren met deze Winties/Kongfo's zijn de slang, de hagadis, kaaiman en de schildpad. Dus niet de drager is de Winti, niet de slang, niet de hagadis niet de kaaiman en ook niet de schilpad. Ze zijn slecht een "behuizing" waar soms gebruik van wordt gemaakt. 

 

Vragen die bij ons op kunnen komen zijn:

Waarom is er een secundaire onderverdeling?

Aisa is Aisa en is de moeder aarde. De Aarde is een "levend organisme" Aisa is de drager van dit organisme. Dus zonder Aisa geen goed functionerende Aarde. De secundaire onderveling is ontstaan door de verschillen die men toepast om moeder aarde te vereren, maar ook hoe de mensen vanaf begin der tijden verdeeld zijn op deze aarde. We zouden als we naar de Aarde kijken de werelddelen kunnen zien als verschillende Aisa soorten echter heel lang geleden was er sprake van een groot stuk land oppervlakte. Deze is later gesplitst in de wereld delen zoals we vandaag de dag kennen.

De Aisa kracht huist in alles dat met de natuur de maken heeft. De Aisa Winti sobun Kongfo komt voort uit de Aisa kracht. Kenmerken van de Aisa kracht zijn het zorgzame, leven en de dood. De Aisa kracht zal er alles aan doen voor behoudt van alles wat voortkomt uit haar. Soms denkt de mens hoe kunnen bepaalde dingen toch gebeuren, soms heel leuke dingen maar soms ook heel vervelende dingen. Dit komt omdat de Aisa kracht continu opzoek is naar balans. Waar teveel is haalt ze weg en waar te weinig is vult ze aan. De Aisa kracht of anders gezegd de kracht van moeder aarde is niet hetzelde als de Aisa Winti die zich op de mensen openbaard. De Aisa winti die zich op mensen openbaard komt voort uit de Aisa kracht. Hoe dichter je bij moeder aarde staat hoe meer de kracht op de persoon in kwestie van toepassing is. 

Waarom is deze secundaire onderverdeling weer onderverdeelt in diverse soorten?

Als we kijken hoe zaken in onze cultuur zijn opgebouwd zijn er vele verschillende verhalen. Zoals al ik hier boven vertelde is de Aisa kracht een basis kracht/energie. Vanuit de basis volgt de rest. Dit verklaart de secuandaire onderverdeling. De secundaire onderverdeling is ontstaan door de mens. De mens heeft Aisa aan een plek gebonden. Echter waar we ook ter wereld zijn weten we onze Aisa kracht te benaderen. We zullen dit altijd doen door de Aisa kracht "van de omgeving" waar we ons bevinden ook die respect te geven die zij verdient. Alles wat je nodig heb voor jouw Aisa kracht zou je in je omgeving moeten kunnen vinden. De Aisa kracht is nl. altijd opzoek naar balans, alles wat uit haar basis kracht voortkomt gebruik ze om in balans te blijven. 

Contact leggen......

Vele van ons zoeken deze balans in Suriname, doch ben ik van mening dat je deze balans overal op deze wereld moet kunnen vinden. Door in contact te treden met de Aisa kracht zou je veel over dat deel van je zelf te weten kunnen komen. Er zijn verschillende manieren om dit te kunnen doen een van ze is bidden een andere is dromen en dan kunnen we ook nog ons bewust richten tot deze kracht door af te stemmen op haar energie, dit kan door ademhaling en hartslag op elkaar af te stemmen en je handen overelkaar op je buik te plaatsen en laat je leiden. Stel een vraag in gedachten, en laat de vraag met het uitademen het lichaam verlaten. Richt je nu verder op je omgeving in je meditaite en denk niet meer aan de vraag. Verken de omgeving en laat je zintuigen hun werk doen. Probeer bij te houden wat je ziet. Het antwoord op de vraag kan op verschillende manieren komen schrijf dus ook de vraag op die je gesteld heb en wanneer.

Wordt vervolgt