Het internet staat vol wetenswaardigheden, je hoeft het niet eens te zijn met deze wetenswaardigheden, maar soms zijn bepaalde zaken het lezen waard, al is het alleen maar om verschillende visies te zien die er bestaan. Is er maar een systeem? Klopt als we zeggen er zijn vele wegen die naar Rome leiden? We zoeken en onderzoeken. Er zijn heel veel zaken waarvan we denken te weten hoe ze in elkaar zitten. Vaak nemen we aan wat het best en het logisch klinkt. Maar klopt het omdat het logisch klinkt daarom wil ik graag dingen van verschillende kanten belichten.

Het leven is als moeilijk genoeg en vaak in het tweede deel van ons leven wanneer we enigszins alles op orde lijken te hebben steken bepaalde zaken de kop op. We hebben rust we hebben onze school af en ons volwassen leven staat voor de deur om te beginnen. Dit is overigens niet leeftijd gebonden daar bij de een dit eerder begint en bij de ander dit veel later begint. Toch moet een ieder die dit leest weten waar ik het over heb. Wat is het dat we in juist dat punt/ moment in ons leven weer op onderzoek gestuurd worden. We hebben verschillende fasen in ons leven die we moeten "overbruggen" ik wil in het dromen rubriek misschien hierop terugkomen want het is een veel voorkomend symbool in onze dromen.

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood komen we obstakels tegen, obstakels die we moeten trachten te overwinnen. Iedere overwinning is een nieuwe fase die we in gaan. Vaak staan we niet stil bij deze momenten, op het moment dat we er wel bij stilstaan worden we bewust van het feit dat we gestuurd, geschoold en begeleid worden. Welk pad je ook kiest, wat je ook doet, op een gegeven moment wordt je een bepaalde richting in gestuurd. Wat onze reactie in deze is, tegen stribbelen want vaak komt bewust in combinatie met gas terug geven, even pas op de plaats om te begrijpen wat het leven met ons wilt. We hebben verschillende lagen die onze aandacht vragen en in de Winti religie is dit goed gespecificeerd middels de verschillende Winti vormen die we kennen. Helaas zijn we onze religie vaak als iets heel anders gaan zien met als gevolg dat we er vaak niks meer van begrijpen.

In de tijd die we nu leven zie je binnen bijna elke of ik kan gerust zeggen binnen elke gemeenschap of cultuur het probleem zoals ik hier boven omschrijf de kop opsteken. Is het omdat we specifieke zaken boven onze levenspad plaatsen, is het omdat we de aarde goederen belangrijker vinden? We weten allemaal dat geluk niet begint met goederen, geluk begint bij je zelf het moment dat je, jezelf accepteert voor wie en wat je bent dan volgt de rest. Maar tegenwoordig raken we zo verblind door al die mooie aardse zaken die er zijn, de tijd om ons geestelijk te ontwikkelen is er niet meer soms nood gedwongen soms eigen keuze. We weten dat een menselijk leven in de vorm die je nu leeft niet in eeuwigheid is eens houd het op, het is dan ook dat je van elk moment moet proberen te leren en genieten.

De natuur is zo geregeld dat het behoudt van de soort tot de primaire taken wordt, als we nu zeggen dat,dat wat niet meer is, deel van de natuur is geworden en er voor zal zorgen dat de soort behouden zal blijven, dan moet dat wat er niet meer is wat wij in de Winti religie de voorouders noemen (Profen, Kabra en de bun Yorka) er voor zorgen dat zijn soort voort blijft bestaan.

 


 

 

Maar net als hoe we in dit bestaan kennis moet opdoen om bepaalde zaken te begrijpen zal dit mijns inziens in het hiernamaals niet anders zijn. Doch moet men een bepaalde dosis aan kennis opdoen op de aarde om in dit leven het hiernamaals te begrijpen. Was jij in het leven geen team player dan zal jij dit in het hiernamaals ook niet zijn, met als gevolg dat als er teveel van dit soort energieën van een bepaalde familie (bere) bij elkaar komen er niks terecht komt van de familie. Het gevolg is het uitsterven van de soort. Als jij een vuurt je wilt maken en wilt laten branden dan zul je een aantal zaken in moeten meenemen, namelijk brandstof, energie, lucht in de juiste verhoudingen. Ontbreekt een van de die dingen dan zal het vuur vanzelf ophouden te bestaan. De juiste verhouding tussen lichaam, geest en ziel zorgt dus o.a. voor het voort bestaan van de soort en de soort zijn wij in dit geval.

Maar net zo als dit geldt voor de soort, geldt het ook voor de individu, wanneer je keer op keer de levenslessen negeert wat wij in onze Winti religie "skien piki " noemen, dan komt er een periode dat je niet meer als eenheid zal functioneren. Het symbool van eenheid a kofu de vuist. Zoals ik al aangaf het is allemaal niet makkelijk, het is misschien makkelijk om over te praten maar in de praktijk brengen is altijd moeilijker dan het simpel op papier zetten of internet in dit geval. We kennen tal van rituelen, maar ook in de rituelen zie je wederom dat er sprake moet zijn van de eenheid. Geen eenheid geen genezing.

Waar gaat het vaak fout bij ons en met ons bedoel ik wij mensen we plaatsen graag de fouten en obstakels buiten ons zelf. Onze eerste reactie is dan ook vaak "ja maar Piet deed en toen heb ik dat ook maar gedaan". Op zeer jonge leeftijd zie je dit verschijnsel al bij ons en weinig van ons corrigeren ons zelf op dit gedrag. Het is een van de eerste verhalen in de Bijbel en ondanks velen van ons zeggen de Bijbel te kennen, zeggen zichzelf te kennen. Toch blijven we onze kop stoten tegen de zelfde grote steen. De groep die het enigszins begrijpt doet zijn best om de kennis te delen, de manier waarop dit plaats vindt daar zijn de meningen over verdeeld echter het doel is vaak hetzelfde. Helaas is van deze groep ook weer een groep zich er niet meer van bewust dat het een traject is waarin je een individu zal moeten begeleiden. Dit kan soms in een dag met een goed gesprek maar vaker zal je meerdere gesprekken hebben met de gebruikelijke handelingen die daar bij worden. Het is een samenspel waarbij "leerling en meester" werken na een hoogtepunt tot dat de "leerling" zelf zijn levenspad kan voortzetten.

 

 

Als de leerling de beginselen van het leven , nieuwe manier van leven begint te begrijpen want de verschuiving zie je niet alleen bij de Afro Surinamers, nee alle bevolkingsgroepen hebben dit traject. Het probleem van de Afro Surinamer is vaak waarom moeten WIJ dit doen die anderen hoeven dit toch ook niet te doen. Ik hoor nooit dat een ........Winti heeft gekregen. Niet er bij stilstaande dat jij geen product bent van die anderen maar van je eigen club, je eigen voorouders je eigen "Goden" systeem. Onze Psyche is vergiftig, schoon geveegd, er zijn dingen verdrongen en iedereen weet wat er kan gebeuren als je dingen niet los laat. Om juist te functioneren in een  samenleving die niet overeenkomstig jou traditionele samenleving is moet je soms geven en nemen. Toch moet het niet zo zijn dat het geven en nemen omslaat naar geven geven en nog een geven want dan komt het moment dat jij niet meer weet wie je bent. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik, waarom bent etc. etc. etc. Dit zijn allemaal vragen die een leerling die eenmaal op eigen benen komt te staan zal gaan begrijpen. Hoe meer je begrijpt hoe meer je zal aarden. Hoe meer je zal gaan aarden hoe beter je zal gaan functioneren in een vreemde samenleving. Maar omdat je beter geaard bent zul je moeilijker beïnvloedbaar worden door zaken die we als niet positief beschouwen.

 

 

Schamen is iets wat wij ook vaak doen, we durven ons zelf niet zijn. Als we een broeder of zuster tegen komen op ons werk of op straat heffen we ons hoofd niet op voor elkaar. We gunnen elkaar baar weinig. Het zijn dingen die niet passen in ons systeem en omdat het niet past in ons systeem valt ons systeem zo vaak in storing. We moeten leren van de fouten die onze voorouders gemaakt hebben, maar vaker lijkt het er op dat we deze gewoon doorzetten. Een ander veel voorkomend verschijnsel is, "ik volg een andere leer", traditie, religie of cultuur want dan hoef ik die verantwoordelijkheid niet te nemen, niet begrijpende dat jij zelf je verleden bent, en zolang je het verleden niet hersteld, het verleden je dood leuk bij achter volgen, ja zelf in een ander leven. We klagen vaak over onze Winti priesters en priesteressen maar vergeten ons eigen aandeel in het falen van het geestelijk aarden van ons Afro Surinamers. Het is een samenspel want uiteindelijk ben jij het die het moet doen. De hulp die je daarbij kan krijgen van familie is mooi meegenomen en helpt bij voltooiing maar, dit houd niet in dat men moet wachten totdat de familie opstaat zeker niet als jij degenen bent met het probleem.

De positieve kanten in onze religie zijn er negatieve dan? Dit is een vraag die mijns inziens niet klopt. Voor mij is bezig zijn met mijn religie positief zijn als ik negatief bezig ben, ben ik niet met mijn religie bezig. Simpel als dat. Als men dit soort zaken begint te snappen zal men ook inzien dat externe factoren ons niet kunnen straffen. Dus Anana straft niet, Winti straft niet, Obia straft niet, A kra is niet boos, nee jij bent degene die niet in harmonie met zich zelf leeft, die hogere machten proberen jou alleen maar te waarschuwen voor de gevolgen. Hoe vaak worden we keer op keer gewaarschuwd, maar we negeren of we weten niet beter, maar zelf niet beter weten is geen excuus. Want we hebben een vrije wil die ons de keus geeft te veranderen, te onderzoeken, te vragen om hulp m.a.w. de verantwoordelijkheid ligt altijd bij ons en bij niemand anders op de uitzonderingen na natuurlijk.

Kondre Brada anga Sisa un dama un dama sa bigi man disi e troiki, leer sabi yu srefi, sab fa yu tya yu srefi, sabi fa ye taki, sa ye taki, lespeki yu brada anga yu sisa fa yu bo lespiki yu srefi. Te ye libi no libi fo so so, ma libi fu leri kisi koni, fu leri kisi sabi, prati sani sa yu sabi gi alla yu brada anga sisa sa no sabi. Leri waka anga opo ede, de wan libi sma bika wan "sma" ano wan libi sma. Bika wan libi sma sabi'eng srefi a sabi'eng bigi sma a sabi'eng rutu a sabi'eng bribi strukturu.

{youtube}or0lxAiCRBg{/youtube}

 

Wordt vervolgt......